نرم‌افزارها

گسترش کاربرد نرم افزارهای مهندسی در صنایع مختلف و جایگزینی طراحی و شبیه سازی فرآیندهای مهندسی با روش های سعی و خطای سنتی، موجب ضرورت آشنایی مهندسان با نرم افزارهای کاربردی شده است. از سوی دیگر انبوه نرم افزارهای موجود، تصمیم گیری برای انتخاب نرم افزارهای مناسب را با مشکل مواجه نموده است.

هدف این بخش آشنایی کاربران با توانمندی ها و کاربردهای نرم افزارهای پیشرفته مهندسی مکانیک و ایجاد دید کلی جهت انتخاب نرم افزارهای مناسب می باشد. از جمله این نرم افزارها می توان به CATIA ,SolidWorks ,ABAQUS ,ANSYS Workbench ,Fluent ,ANSYS CFX ,MSC Adams  و... اشاره کرد که استفاده مناسب از هر کدام می تواند موجب حل بسیاری از مشکلات مهندسی و کاهشی هزینه های طراحی، ساخت و... گردد.

در این بخش، نرم افزارهای مهندسی مکانیک به چند گروه (CAD ,CAM ,CAE) تقسیم شده و نرم افزارهای شاخص هر گروه به طور مختصر توضیح داده می شوند. البته باید توجه داشت که برخی از نرم افزارها مانند CATIA ،ProEngineer و... نرم افزارهای طیف گسترده (Wide Range) هستند. مثلا نرم افزار CATIA هم در حوزه CAD توانمندی های گسترده ای دارد و هم در حوزه CAM.

دسته بندی نرم افزارهای مهندسی مکانیک:

برچسب ها
ansys,ايرانسيس,Iransys,workbench,