درخواست همکاری
فرم استخدام شرکت دانش بنیان "شبیه سازان شریف"
 1. باسمه تعالی
 2. متقاضی شغل(*)
  یک مورد را انتخاب کنید
 3. نام(*)
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 4. نام خانوادگی(*)
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 5. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد(*)
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 7. وضعیت تاهل(*)
  ورودی نامعتبر
 8. تعداد فرزند
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 9. ایمیل(*)
  لطفا یک ایمیل معتبر وارد نمایید
 10. شماره تماس ثابت / همراه(*)
  لطفا یک شماره تلفن معتبر وارد نمایید
 11. عکس
  ورودی نامعتبر
 12. نحوه آشنایی
  یک مورد را انتخاب کنید
 13. وضعیت نظام وظیفه(*)
  لطفا نحوه شرکت در کارگاه را مشخص کنید
 14. وضعیت تحصیلی (*)
  ورودی نامعتبر
 15. رشته و گرایش تحصیلی(*)
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 16. آخرین مدرک تحصیلی(*)
  لطفا نحوه شرکت در کارگاه را مشخص کنید
 17. نام دانشگاه (کارشناسی)
  ورودی نامعتبر
 18. نام دانشگاه (کارشناسی ارشد)
  ورودی نامعتبر
 19. نام دانشگاه (دکتری)
  ورودی نامعتبر
 20. حوزه تخصصی
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 21. سابقه و موضوع تدریس
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 22. میزان آشنایی با نرم افزار Ansys(*)
  ورودی نامعتبر
 23. سابقه کار در زمینه شبیه سازی در مهندسی مکانیک(*)
  ورودی نامعتبر
 24. مهارت های عمومی کار با رایانه
  ورودی نامعتبر
 25. میزان تسلط به زبان انگلیسی (عمومی)
  ورودی نامعتبر
 26. میزان تسلط به زبان انگلیسی (فنی)
  ورودی نامعتبر
 27. میزان مهارت در گزارش نویسی
  ورودی نامعتبر
 28. میزان مهارت در مذاکره
  ورودی نامعتبر
 29. تمایل به استخدام به صورت(*)
  ورودی نامعتبر
 30. حقوق ماهانه مورد انتظار:(*)
  لطفا این فیلد را پر نمایید
 31. مهارت ها
  ورودی نامعتبر
 32. آپلود رزومه (pdf یا zip)(*)
  ورودی نامعتبر
  لطفا فایل رزومه خود را در این قسمت بارگذاری نموده و یا آن را به نشانی پست الکترونیک employee@iransys.ir ارسال نمایید.
 33. کد امنیتی(*)
   کد امنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر