خدمات مهندسی مشاوره

شرکت دانش بنیان شبیه سازان شریف با استفاده از تجربیات و دانش متخصصان خود در حوزه تحلیل و شبیه سازی، قادر به اجرای پروژه های صنعتی و پژوهشی و ارائه مشاوره در زمینه های زیر به مراکز صنعتی، پژوهشی و دانشگاهی می باشد:

تحلیل ارتعاشات سازه

ـ دینامیک گذرا  (Transient Structural dynamic)

ـ مودال  (Analysis Modal)

ـ پاسخ طیفی  (Spectrum Response)

ـ ارتعاشات تصادفی  (Vibration Random)

ـ دینامیک ماشین های دوار (DynamicsRotor)

تحلیل مکانیزم ها  (Dynamics Multi-Body)

تحلیل پایداری و کمانش سازه ها  (Analysis Buckling )

تحلیل برخورد و انفجار  در قالب       Explicit Dynamics

تحلیل تماس سازه و سیال  (Fluid  Structure Interaction (FSI))

تحلیل جریان سیالات  (CFD)

تحلیل حرارتی

تحلیل مخازن پرفشار فلزی و کامپوزیت

بیومکانیک

مواد مرکب

شکل دهی فلزات

خستگی و خزش

تحلیل مکانیک شکست

بهینه سازی طراحی  (Design Optimization)

بهینه سازی شکل  (Shape Optimization)

تحلیل الکترواستاتیک و الکترومغناطیس

تحلیل اجزاء    (Micro Electro Mechanical Systems (MEMS))

انواع تحلیل های کوپله  (Electro elastic, Thermo elastic,...)

تا کنون مشاوره فنی در زمینه شبیه سازی و تحلیل ماشین آلات مختلف در شرکت های ماشین سازی اراک، NIPEC، رستافن، وتکو، لولا خودرو، پازن خودرو و... ارائه شده است.

نمونه ای از پروژه های انجام شده

ارسال درخواست انجام یا مشاوره پروژه