خدمات مهندسی پروژه های انجام شده  >  تحلیل میدانهای الکتریکی و الکترومغناطیسی

 

تحلیل میدان‌های کوپله حرارتی-الکتریکی دستگاه مایکروویو

یک نمونه مایکروویو، با استفاده از تحلیل میدان‌های کوپله حرارتی- الکترومغناطیس در قالب تحلیل هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است و پارامترهای تاثیرگذار بر کارایی آن تعیین شده است. تحلیل مورد نظر با استفاده از المان‌های کوپله محیط Mechanical APDL انجام شده است.

کلمات کلیدی:
تحلیل کوپله الکترمغناطیس و حرارتی،  ماکروویو

Mechanical APDL، Thermal-Electromagnetic Coupled Field Analysis، Microwave

 

اتصال کابل فشار قوی

در خطوط انتقال قدرت برق فشار قوی جهت اتصال کابل‌ها به یکدیگر، لایه‌های مختلف کابل شامل عایق و محافظ (shield) برش داده می‌شود و قسمت اصلی دو کابل به یکدیگر متصل می‌گردد. برای محافظت از محل اتصال می‌بایست از یک عایق بیرونی استفاده کرد. در محل تماس عایق بیرونی باshield  روی کابل، تغییرات شدید میدان الکتریکی به وجود می‌آید و سبب تخلیه الکتریکی در عایق می‌شود. هدف از انجام این پروژه طراحی عایقی بوده است که به کمک آن بتوان تمرکز میدان الکتریکی را در محل اتصال عایق به shield  کاهش داد. در این پروژه از قابلیت‌های Multiphysics نرم افزار ANSYS  استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
تحلیل الکتریکال، عایق، کابل فشار قوی

ANSYS Workbench Mechanical, Electrical Discharge, High Voltage Cable Joint

 

 

 

تحلیل الکترو مغناطیس ترانسفورماتور (Transformer Electromagnetic Analysis)

ترانس برای انتقال انرژی الکتریکی به وسیله دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر بکار می­رود. جریان مدار اول باعث القای میدان مغناطیسی در هسته می­شود. این میدان مغناطیسی نیز باعث بوجود آمدن ولتاژ در مدار دوم می‌شود. ولتاژ القاشده در مدار دوم با نسبت سیم­پیچ‌های دو مدار متناسب است. در این تحلیل میدان مغناطیسی در یک ترانسفورماتور شبیه‌سازی شده است.

کلمات کلیدی:
تحلیل الکترومغناطیس، ترانسفورماتور، نرم‌افزار انسیس

ANSYS Workbench Mechanical، Magnetostatic Analysis، Transformer