دوره‌ها و کارگاه‌ها دوره های آموزشی دوره nCode DesignLife

دوره آموزشی تخمین عمر و تحلیل خستگی با استفاده از نرم افزار nCode DesignLife

 

 

آشنایی با دوره


یکی از مهمترین مراحل طراحی قطعات مکانیکی و مجموعه های صنعتی، تحلیل تنش و کرنش و در ادامه، برآورد عمر آن ها می باشد. یکی از کاملترین و کاربردی ترین نرم افزارهایی که این امر را به دقت هر چه تمام تر انجام می دهد، نرم افزار nCode DesignLife می باشد که تحت محیط نرم افزار ANSYS Workbench اجرا می گردد. این نرم افزار داده های اولیه، که همان تنش یا کرنش باشد را، از خروجی ANSYS گرفته و سپس با روش های مختلف، امکان برآورد عمر خستگی را برای طراح فراهم می نماید.

 

سرفصل ها

Introduction to nCode DesignLife & ANSYS Workbench integration

Basics of fatigue
Terminology
Physics
Crack initiation & propagation
History
Testing
 
Fatigue approaches
Stress-life (S-N)
Strain-life (e-N)
Rainflow cycle counting
Miner’s damage rule

 

nCode GUI
Glyph
Pipe
Pad
Material
Importing FE results
Materials & materials mapping
Load mapping
Constant Amplitude
Time Series
Time Step

 

 

Duty cycles & events
Creation
Post-processing
 
Stress-life (S-N) fatigue life method
S-N curves (materials & components)
Mean stress effects
Multi-axial assessment
Combination methods
Notch effects
Safety factors

 

 

Strain-life (ε-N) fatigue life method
ε -N curves
Cyclic Stress-Strain Curve
Mean Stress Effects
Strain-combination methods
Multi-axial assessment
Elastic-plastic correction methods
Notch effects

 

 

پیش نیازها

آشنایی مقدماتی با ANSYS یا یک نرم افزار مبتنی بر FEM

آشنایی با تئوری خستگی و شکست

 

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

درک روند انجام تحلیل خستگی و استخراج عمر قطعات

انجام تحلیل تنش / کرنش در ANSYS

ورود تحلیل انجام گرفته به nCode

تعریف خواص خستگی مواد مختلف

انتخاب انواع و ترکیب بارگذاری های سیکلی

استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش S-N

استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش ε-N

 

مدرس

مهندس مطلق

 

مدت زمان دوره

24 ساعت

 

هزینه دوره

برای عموم: 000 260 تومان

برای دانش آموختگانی که یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: با 10% تخفیف برابر با 000 234 تومان

برای دانش آموختگانی که بیش از یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: 20% تخفیف برابر با 000 208 تومان

 

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

 

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

جزوه اختصاصی کلاسی شامل شرح درس، نکات کلیدی و تمرینات

فایل CAD تمرینات

تقویم دوره های پیش رو

آموزش ANSYS Workbench، انجام پروژه های صنعتی شبیه سازی و تحلیل، آموزش ANSYS Fluent، آموزش ANSYS CFX