دوره‌ها و کارگاه‌ها دوره های آموزشی دوره طراحی و تحلیل با SolidWorks

آشنایی با دوره

یکی از مهمترین بخش ها در طراحی قطعات و مجموعه های صنعتی، مدل سازی سه بعدی آن ها می باشد که ابتدایی ترین گام طراحی به حساب می آید. مدل سازی سه بعدی این امکان را به طراحان می دهد تا قبل از ساخته شدن مجموعه ها، در یک محیط مجازی آن را بررسی و نسبت به رفع ایرادها و بهینه سازی اقدام کنند. در این میان نرم افزار SolidWorks از محبوبترین و پرکاربردترین این نرم افزارها در صنعت می باشد که ماژولهای مختلف آن همه گونه ابزاری را برای نیل به طراحی دقیق در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

سرفصل ها

·         مقدمه ای بر قابلیت های نرم افزار SolidWorks

 

·         ماژول sketch برای ترسیم المان ها و ترسیمات دو بعدی

ایجاد ترسیمات اولیه

ویرایش ترسیمات

ایجاد قیود هندسی و ابعادی و نحوه مقید سازی ترسیمات

 

 

·         ماژول features جهت ایجاد احجام تو پر

ایجاد احجام اولیه (extrude, revolve, sweep, loft)

ایجاد انواع hole و thread

ایجاد feature های ثانویه (shell, rib, draft, etc.)

ایجاد المان های مرجع (نقطه، خط و صفحه) و curve

تخصیص متریال به قطعه

اندازه گیری پارامترهای مکانیکی (جرم، حجم، مرکز ثقل، ممان اینرسی و ...)

 

 

·         ماژول assembly برای مونتاژ قطعات و طراحی مجموعه ها

فراخوانی قطعات به محیط مونتاژ

ایجاد قیود مونتاژی بین قطعات

استخراج پارامترهای مجموعه مونتاژ

بررسی مونتاژ از حیث برخورد و ...

ایجاد مجموعه های مونتاژ

مفهوم design-in-content

استفاده از external reference
 

·         ماژول drawing و ایجاد نقشه های استاندارد

تعریف استاندارد نقشه

ایجاد نماهای اصلی

ایجاد نماهای جانبی (برش، نیم برش و ...)

اندازه و تلرانس گذاری

تغییر در فرمت نقشه

ایجاد لیست قطعات (B.O.M.)

 

 

 

پیش نیازها

آشنایی با نقشه کشی صنعتی

 

قابلیت­های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

 ایجاد انواع ترسیمات و sketch ها

 درک و تفکیک feature های ایجاد کننده قطعات

 طراحی انواع احجام solid و feature های مربوطه

 اختصاص ماده، رنگ و دیگر خواص مکانیکی به قطعات

 اندازه گیری جرم، حجم و ...

 تصمیم گیری درباره روند مونتاژ قطعات و انتخاب استراتژی مناسب

 مونتاژ قطعات و مجموعه های صنعتی، رفع عیوب و بررسی تداخل بین قطعات

 استخراج نقشه های صنعتی و طبق استانداردهای مورد نیاز

 

مدرس

مهندس مولایی

 

مدت زمان دوره

۲۴ ساعت (۶ جلسه 4 ساعته)

 

دوره  تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره دوم آموزش SolidWorks نیز شرکت نماید.